Visiter hay Rendre visite: sử dụng thế nào cho đúng?

VISITER hay RENDRE VISITE À? Đều mang nghĩa là “thăm” thì sử dụng thế nào cho đúng? Cùng xem trong bài viết dưới đây nhé!

1. Visiter + lieu/monument

Exemples:
– Vous avez déjà visité la France ?
– Je vais visiter l’Europe l’année prochaine ?

2. Rendre visite à + quelqu’un

Exemples:
– Je vous rendrai souvent visite avec mes amis.
– Je rends visite à mes grand-parents à Noël.

“Rendre visite” là một cách nói khá formel. Trong giao tiếp thông thường, người Pháp thường sử dụng “aller voir”.
Exemples:
– Tu vas souvent voir ton frère ?
– Elles vont voir leurs grand-parents à Noël ?

EXERCICES À PRATIQUER: Visiter hay Rendre visite à ?

1. Tu as déja ……. la Tour Eiffel ?
2. Je vais …….. Londres la semaine prochaine et je vais en profiter pour …….. à mon frère qui habite là-bas.
3. Ils ont …….. Rome plusieurs fois.
4. Vous allez …….. à vos parents demain ?
5. On va …….. le musée Louvre, tu viens ?

Các bạn nhớ làm bài tập trên để ghi nhớ cách dùng visiter và rendre visite! Nếu thấy bổ ích hãy share bài viết nhé!

Xem thêm: Các cặp từ tiếng Pháp trái nghĩa.

—————————————————-
Mọi thông tin liên hệ:
DU HỌC PHÁP EEC – EUROPEAN EDUCATION CAMPUS
☎ Tel: 024 39 96 65 26
🌐 Website: www.eec.edu.vn
↪️ Facebook: @tuvanduhocuytin
🏢 Địa chỉ: Tòa 17T4 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

1 thoughts on “Visiter hay Rendre visite: sử dụng thế nào cho đúng?

  1. Pingback: Phân biệt SE MARIER, ÊTRE MARIÉ VÀ MARIER - European Education Campus

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *