Tag Archives: tính từ và đại từ sở hữu tiếng pháp

Tính từ và đại từ sở hữu tiếng Pháp | Les adjectifs et pronoms possessifs

Tính từ và đại từ sở hữu tiếng Pháp được dùng để thể hiện tính sở hữu đối với một sự vật, sự việc nhất định. Cùng EEC tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé! 1. Tính từ sở hữu | Les adjectifs possessifs Trong tiếng Pháp, tính từ sở hữu (Adjectif possessif) thể […]