Tag Archives: thutuc

Hướng dẫn làm thủ tục OFII cho sinh viên Việt Nam tại Pháp

Trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Pháp (thông tin thể hiện trên dấu nhập cảnh trong hộ chiếu của bạn ) sinh viên cần làm thủ tục với OFII tại nơi cư trú của mình. Cùng xem hướng dẫn làm thủ tục OFII cho sinh viên Việt Nam tại Pháp […]