Tag Archives: securite-sociale

Đăng ký bảo hiểm xã hội ở Pháp

ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở PHÁP Bảo hiểm xã hội trả tiền cho một phần chi phí chăm sóc y tế của bạn (khám bác sĩ, mua thuốc, v.v…). Bạn bắt buộc phải đăng ký bảo hiểm xã hội ở Pháp. Xem thêm: Tất tần tật về bảo hiểm xã hội ở Pháp […]