Tag Archives: pronom en

ĐẠI TỪ EN | LE PRONOM “EN”

Đại từ En trong tiếng Pháp sử dụng thế nào? Cùng EEC tìm hiểu nhé! ĐẠI TỪ EN TRONG TIẾNG PHÁP 1. Đại từ En thay thế “bổ ngữ” đứng sau giới từ “de” trong cấu trúc: Verbe + de + objet/inf Ex: J’ai besoin de dormir. -> J’en ai besoin. 2. Đại từ En […]