Tag Archives: ngành thương mại

Du học Pháp ngành Thương mại

Theo trang tài chính Forbes, Pháp là đất nước có rất nhiều nhà khởi nghiệp thành công, sẵn sàng vươn tầm với ra thế giới. Hơn nữa, ngành thương mại cũng như chương trình đào tạo ngành này rất phát triển tại Pháp. Việc du học Pháp ngành Thương mại chắc chắn sẽ là lựa […]