Tag Archives: học ngành kỹ thuật tại pháp

Du học Pháp ngành Khoa học Kỹ thuật

Pháp luôn nổi tiếng là cái nôi sản sinh ra nhiều nhà khoa học xuất chúng như Marie Curie, Pascal. Cho tới hiện nay, ngành Khoa học Kĩ thuật ở Pháp vẫn được Pháp chú trọng và đầu tư phát triển. Các trường đại học lâu đời, với chương trình giảng dạy chất lượng đạt […]