Tag Archives: học bổng pháp

TOÀN BỘ THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG EIFFEL NĂM HỌC 2020 – 2021

Học bổng Eiffel (Bourse d’Excellence Eiffel) được phát triển bởi Bộ ngoại giao và phát triển quốc tế, nhằm thu hút được những sinh viên quốc tế xuất sắc theo học bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục Đại học tại Pháp. Xem thêm: Kinh nghiệm xin học bổng Eiffel […]