Tag Archives: điều kiện aupair pháp

Chương trình Aupair Pháp – Điều kiện và cách thức đăng ký

Chương trình Aupair Pháp dành cho các bạn muốn trao đổi văn hóa và ngôn ngữ tại Pháp. Khi sang Pháp theo chương trình này, bạn sẽ làm việc trông trẻ cho 1 gia đình người Pháp. Đồng thời tham gia các lớp học mỗi tuần. Có thể nói, Aupair mang đến những trải nghiệm […]