Tag Archives: Delf B1

KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI DELF B1 – Làm chủ bài thi và các kỹ năng tiếng Pháp

CHINH PHỤC DELF B1 – Làm chủ bài thi và các kỹ năng tiếng Pháp !! EEC mở các lớp luyện thi DELF B1 dành cho các bạn mong muốn tham gia kỳ thi DELF tháng 5/2021.  Khóa luyện thi DELF B1 khai giảng tháng 11 ✅ THÔNG TIN KHÓA HỌC: – Đối tượng: Các […]