Tag Archives: danh từ giống đực

Danh từ tiếng Pháp | Les noms en français

Danh từ tiếng Pháp, giống đực giống cái, số ít số nhiều, dường như khiến các bạn học tiếng Pháp gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng hãy chăm chỉ, học nhiều nhất định sẽ nhớ! DANH TỪ GIỐNG ĐỰC, GIỐNG CÁI | Au masculin et au féminin +) Phần đa các danh từ chỉ vật, […]