Tag Archives: đại từ y

ĐẠI TỪ Y | LE PRONOM “Y”

Đại từ Y được dùng trong các trường hợp nào. Cùng EEC tìm hiểu nhé! CÁCH SỬ DỤNG ĐẠI TỪ Y Đại từ Y thay thế cho các danh từ chỉ nơi chốn, đứng sau các giới từ “à”, “dans”, “chez”,… Đại từ Y thay thế cho các danh từ có giới từ “à” đứng […]