Du học Pháp ngành Thương mại

Theo trang tài chính Forbes, Pháp là đất nước có rất nhiều nhà khởi nghiệp thành công, sẵn sàng vươn tầm với ra thế giới. Hơn nữa, ngành thương mại cũng như chương trình đào tạo ngành này rất phát triển tại Pháp. Việc du học Pháp ngành Thương mại chắc chắn sẽ là lựa chọn đúng đắn dành cho các bạn học sinh, sinh viên quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THƯƠNG MẠI

Khi du học Pháp ngành Thương mại, các bạn đều sẽ được học các môn chung về thương mại và quản lý như:

 • Marketing
 • Quản lý
 • Kỹ năng bán hàng
 • Ngoại ngữ
 • Luật thương mại
 • Văn hóa chung
 • Đàm phán khách hàng
 • Kinh tế, chính trị hiện đại

Xem thêm: Du học Pháp ngành Quản trị Kinh doanh

Sau bằng Cử nhân, sinh viên có thể học chuyên sâu một trong những mảng sau:

 • Kiểm kê, tư vấn
 • Tiến hành thay đổi và quản lý dự án
 • Kiểm sát quản lý
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Tài chính 
 • Quản lý cơ sở truyền thông và văn hóa
 • Logistics
 • E-commerce

CÁC BẰNG CẤP THƯƠNG MẠI TẠI PHÁP

Các bằng cấp bạn có thể lấy được khi du học Pháp ngành Thương mại bao gồm:

– BTS: Bằng Kỹ thuật viên cao cấp với chương trình học 2 năm. Các bằng BTS về thương mại gồm có: 

 • Thương mại quốc tế (BTS CI – commerce international)
 • Quản lý vận hành thương mại (BTS MCO – management commercial operationel)
 • Thương thuyết và kỹ thuật số hóa quan hệ khách hàng (BTS NDRC – Négociation et Digitalisation de la Relation Client)
 • Công nghệ thương mại (BTS TC – technico commercial)
 • Hỗ trợ hoạt động quản lý (BTS SAM – support à l’Action Managériale)

– BUT: Bằng Cử nhân đại học công nghệ được cấp sau 3 năm học, bởi các viện IUT, trực thuộc các trường đại học tổng hợp.

– Cử nhân (Licence và Bachelor): Chương trình đào tạo Cử nhân có thể kéo dài 3 hoặc 4 năm. Điểm khác nhau là Licence được cấp bởi trường đại học công lập. Còn Bachelor được cấp bởi các trường thương mại, trường lớn và tư thục.

– Cử nhân thực hành (Licence pro): Chương trình học 1 năm, tiếp nhận các sinh viên có bằng BTS, BUT, đang học năm 2 bằng cử nhân hoặc đã học xong 2 năm dự bị. Chương trình sẽ tập trung nhiều vào thực tập, thực hành.

– Thạc sĩ

– Tiến sĩ

HỌC NGÀNH THƯƠNG MẠI TẠI PHÁP

1. Học tại trường thương mại (Ecole de commerce)

1.1. Bằng cử nhân thương mại (Bachelor)

Bằng Cử nhân Bachelor tại các trường thương mại được cấp sau 3 hoặc 4 năm học. Trong các trường cấp bằng Bachelor được chính phủ Pháp công nhận, có các trường thương mại EGC và ESC (grande école de commerce). 

 • Các trường EGC: Ở Pháp có 22 trường EGC, trường về quản lý và thương mại. Các trường này sẽ cấp bằng cử nhân “Bachelor in business and management”, có giá trị tương đương bậc 2 RNCP. (RNCP – Répertoire national des certifications professionnelles – Danh mục Chứng nhận Chuyên môn Quốc gia).
 • Các trường ESC: ESC trong tiếng Pháp là écoles supérieures de commerce, hay còn được gọi là grande école de commerce. Song song với chương trình “Programme Grande École”, 12 trường lớn thương mại của Pháp cũng cung cấp chương trình đào tạo Bachelor 3 năm, có thể dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp THPT.

Một số bằng Bachelor được đào tạo trong các trường thương mại là:

 • Bachelor in Business Administration (BBA): Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA). Chương trình đào tạo thường kéo dài 4 năm, tại các trường thương mại.
 • Bachelor commerce (Cử nhân thương mại)
 • Bachelor commerce international (Cử nhân thương mại quốc tế)
 • Bachelor marketing (Cử nhân Marketing)
 • Bachelor management hay BBM (Cử nhân Quản lý Doanh Nghiệp)
 • Bachelor entrepreneuriat (Cử nhân khởi sự doanh nghiệp)
 • Bachelor gestion (Cử nhân quản lý)
 • Bachelor finance (Cử nhân tài chính)
 • Bachelor Environnement (Cử nhân môi trường)
 • Bachelor Comptabilité (Cử nhân kế toán)
 • Bachelor Marketing digital (Cử nhân Tiếp thị kỹ thuật số)
 • Bachelor Ressources Humaines (Cử nhân Quản trị nhân lực)
 • etc.

Yêu cầu đầu vào: Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và đỗ kỳ thi đầu vào. Ngoài ra, các bạn có thể tham gia xét tuyển song song Bachelor nếu có trình độ BAC+2 hoặc BAC+3 như là BTS, BUT hay đang học năm 2 licence.

1.2. Bằng thạc sĩ

Trong chương trình thạc sĩ, sinh viên sẽ được học chuyên sâu hơn vào các mảng như logistique, tài chính, hệ thống thông tin, quan hệ khách hàng, v.v… 

Bằng Thạc sĩ được các trường thương mại cấp thông qua “Le Programme Grande École (PGE)”:

PDE là lộ trình đào tạo hàng đầu của các trường thương mại tại Pháp. Muốn dự tuyển PGE, bạn phải học 2 năm dự bị hoặc tham gia chương trình xét tuyển song song (admissions parallèles). Chương trình xét tuyển song song Master dành cho các bạn có bằng Licence, Licence pro hoặc Bachelor. Sau đó phải trải qua kì thi tuyển chọn. Chương trình PGE cho phép bạn đạt đến trình độ BAC+5, tương đương bằng Thạc sĩ. 

Lộ trình này được tổ chức trong 3 hoặc 4 năm. 1 hoặc 2 năm năm đầu cho phép sinh viên có một nền tảng vững chắc về quản lý. Hai năm “thạc sĩ” sau đó đào tạo sinh viên chuyên sâu về 1 lĩnh vực như chuỗi cung ứng (supply chain), kiểm toán, tiếp thị, truyền thông, tài chính, nhân sự,…

Lưu ý: Đối với các bạn lựa chọn học 2 năm dự bị ngay từ khi tốt nghiệp trung học phổ thông để dự tuyển vào chương trình PGE. Các Grandes Écoles thường sẽ yêu cầu chứng chỉ ECE (économique et commerciale voie économique – nhánh kinh tế) hay ECS (économique et commerciale voie scientifique – nhánh khoa học).

Một số bằng Master được cấp tại các trường thương mại là:

 • Master Marketing
 • Master Communication
 • Master Ressources Humaines
 • Master Finance
 • Master Supply Chain
 • Master Marketing digital
 • Master Chef de produit digital
 • ect.

1.3. Bằng Thạc sĩ chuyên môn – Mastère spécialisé (MS)

Đây là tấm bằng được cấp bởi hiệp hội các Grandes Écoles (Conférence des Grandes Écoles – CGE). Sau khi đạt trình độ tương đương BAC+4 hoặc BAC+5, bạn cần học thêm ít nhất 1 năm để lấy bằng này. Chương trình học bao gồm 350 giờ học lý thuyết và 4 tháng đi thực tập. Quá trình dự tuyển sẽ bao gồm vòng hồ sơ và vòng kiểm tra bao gồm bài kiểm tra viết và phỏng vấn. 

Một số bằng mastère spécialisé như là:

 • mastère spécialisé achat
 • mastère spécialisé finance
 • mastère spécialisé marketing
 • master spécialisé immobilier
 • mastère spécialisé logistique
 • mastère spécialisé entrepreneuriat
 • mastère spécialisé banque
 • etc.

1.4. Bằng Thạc sĩ Khoa học – Master of Science (MSc)

Thạc sĩ Khoa học cũng là bằng được cấp bởi CGE. Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, kéo dài từ 1 đến 2 năm đối với các bạn có trình độ tương đương BAC+3 hoặc BAC+4.

Một số bằng Thạc sĩ Khoa học là:

 • MSc entrepreneuriat
 • MSc communication
 • MSC contrôle de gestion
 • MSc audit
 • MSc commerce
 • MSc gestion
 • MSc finance
 • etc.

1.5. Bằng MBA

MBA (Master of Business Administration): tập trung vào mảng quản lý và quan hệ kinh doanh quốc tế. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA là tấm bằng danh giá được toàn thế giới công nhận. Muốn học MBA, sinh viên phải tích lũy được 4 đến 5 năm giáo dục bậc cao trước đó. Ngoài ra phải tham gia quá trình dự tuyển, bao gồm 1 bài thi viết và 1 cuộc phỏng vấn. 

Một số bằng MBA như là:

 • MBA achat
 • MBA assurance
 • MBA luxe
 • MBA management
 • MBA marketing
 • MBA vente

2. Học tại IAE

Bạn cũng có thể du học Pháp ngành Thương mại tại các Viện Quản lý Doanh nghiệp IAE (Institut d’administration des entreprises). Vì thuộc quản lý của hệ giáo dục công lập nên học phí của IAE sẽ rẻ hơn (2.770e cho cử nhân, 3.770e cho thạc sĩ). Tuy nhiên, IAE vẫn đảm bảo chất lượng giáo dục và cơ hội thực tập cho sinh viên. Hiện nay đang có 36 IAE trực thuộc các trường đại học tổng hợp của Pháp. Muốn vào học tại IAE, học sinh sẽ phải qua bài kiểm tra đầu vào có tên là Score IAE Message. 

Các môn học trong chương trình đào tạo ngành thương mại của IAE bao gồm:

 • Kế toán – Kiểm soát – Kiểm kê
 • Quản trị kinh doanh
 • Khởi nghiệp
 • Tài chính
 • Kinh doanh thương mại
 • Quản lý công ty công và tư
 • Marketing – Truyền thông – Bán hàng
 • Kiểm duyệt – Logistic – Sản xuất
 • Nghiên cứu
 • Nhân sự
 • Chiến lược tổ chức
 • Hệ thống thông tin

Các Viện Quản lý Doanh nghiệp IAE cấp các bằng: 

 • Cử nhân (Licence và Bachelor) 
 • Cử nhân quản trị kinh doanh 
 • Bằng kế toán và quản lý (Diplôme de Comptabilité et Gestion – DCG)
 • Bằng kế toán và quản lý cấp cao 
 • Thạc sĩ
 • MBA
 • Tiến sĩ 
 • Bằng đôi: sinh viên được học 2 ngành cùng 1 lúc. 

Xem thêm: Học tại IAE – Viện Quản lý Doanh nghiệp của Pháp

TOP 10 TRƯỜNG LỚN THƯƠNG MẠI TỐT NHẤT CỦA PHÁP

Dưới đây là TOP 10 trường thương mại hàng đầu của Pháp năm 2021. Bảng xếp hạng được L’Etudiant bầu xét dựa trên 3 tiêu chí: Chương trình đào tạo – Liên kết quốc tế – Liên kết với doanh nghiệp.

 1. HEC Paris
 2. ESSEC, Cergy-Pontoise
 3. ESCP BS, Paris
 4. EDHEC BS, Lille, Nice, Paris
 5. Emlyon BS
 6. SKEMA BS, Lille, Paris, Sophia Antipolis 
 7. NEOMA BS, Reims, rouen
 8. Grenoble EM
 9. IESEG, Lille, Paris
 10.  Kedge BS, Bordeaux, Marseille 

Nếu bạn muốn đi du học Pháp ngành Thương mại và lựa chọn một trường tốt phù hợp profile của mình thì có thể xem bảng xếp hạng đầy đủ dưới đây. Liên hệ cho EEC để được tư vấn miễn phí nhé!

Các bài viết liên quan:

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi hoàn thành chương trình du học Pháp ngành Thương mại, các bạn có nhiều lựa chọn ngành nghề khác nhau. Đặc biệt là những nghề đúng với chuyên ngành học như:

 • Kế toán
 • Phân tích tài chính
 • Quản lý tài chính (Contrôleur de gestion)
 • Quản lý công ty 
 • Cố vấn kinh tế
 • Quản lý nhân sự 
 • Phụ trách marketing, truyền thông
 • Quản lý bất động sản 
 • Quản lý bán hàng
 • Nhân viên thuế (Fiscaliste)
 • Khởi nghiệp, startup 
 • Cố vấn tài sản và bất động sản (conseiller patrimonial et immobilier)

Như vậy, khi đi du học Pháp ngành Thương mại, bạn sẽ có nhiều chương trình học và chuyên ngành để lựa chọn. Chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp hoặc Anh đảm bảo chất lượng và uy tín toàn cầu. Học thương mại tại Pháp, du học sinh sẽ nhiều cơ hội thực hành thực tập, phát triển kĩ năng nghề nghiệp của bản thân.

—————————————————-
Mọi thông tin liên hệ:
DU HỌC PHÁP EEC – EUROPEAN EDUCATION CAMPUS
☎ Tel : 024 39 96 65 26
🌐 Website: www.eec.edu.vn
↪️ Facebook: @tuvanduhocuytin
🏢 Địa chỉ: Tòa 17T4 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

One thought on “Du học Pháp ngành Thương mại

 1. Pingback: 5 trường lớn thương mại nên lựa chọn khi du học Pháp - European Education Campus

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *