Du học Pháp ngành Điều dưỡng

Ngành y tế của Pháp luôn giữ vị trí đứng đầu thế giới, với sự đóng góp không thể thiếu của những người làm nghề điều dưỡng. Nếu du học Pháp ngành điều dưỡng, các bạn sẽ có được tấm bằng danh giá, tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc và có nhiều cơ hội học lên cao hơn.

TỔNG QUÁT VỀ NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Ngành điều dưỡng là ngành chuyên chăm sóc bệnh nhân, đặc biệt sau khi phẫu thuật. Sinh viên ngành này sẽ được học tại những học viện đào tạo điều dưỡng (Institut de Formation en Soins Infirmiers – IFSI). Những học viện này thường hợp tác với các tổ hợp bệnh viện, các trường y hay các học viện đào tạo hộ lý (Institut de Formation Aide-Soignant).

Các IFSI cấp tấm bằng điều dưỡng quốc gia (Diplôme d’Etat Infirmier) có giá trị bằng Bằng Cử nhân và cũng yêu cầu 3 năm học. Học phí của chương trình điều dưỡng phụ thuộc vào IFSI công hay tư. Học phí của các IFSI công sẽ được Conseil Régional chi trả nếu bạn đạt 1 tiêu chí trong diện (1) (tính tại thời điểm nhập học):

Các tiêu chí của diện (1) bao gồm:

 • Học sinh hoặc sinh viên dưới 26 tuổi (trừ người học nghề)
 • Học sinh hoặc sinh viên tốt nghiệp cấp 3 chưa được 2 năm (trừ người học nghề)
 • Người thất nghiệp (loại A và B), đã đăng ký với pôle emploi ít nhất 6 tháng trước khi nhập học IFSI
 • Người thụ hưởng Hợp đồng hỗ trợ (Hợp đồng hỗ trợ việc làm, Hợp đồng Sáng kiến ​​Việc làm, Việc làm trong tương lai …) bao gồm cả trong trường hợp từ chức, thôi việc
 • Người thụ hưởng RSA (Revenu de solidarité active) (RSA là một hình thức phúc lợi của Pháp, cung cấp cho người không có thu nhập một khoản tiền tối thiểu)
 • Học sinh hoặc sinh viên đã kết thúc nghĩa vụ công dân trong năm trước nhập học

Nếu đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên khi nhập học IFSI, bạn sẽ được công công nhận là “ELIBRE – ĐỦ ĐIỀU KIỆN” và trạng thái này được duy trì trong suốt thời gian học của bạn.

Còn nếu bạn là đối tượng trong diện (2) và không được người sử dụng lao động động hay cơ quan làm việc tài trợ thì sẽ phải trả học phí lên tới 4250e/năm. 

Các tiêu chí của diện (2) bao gồm:

 • Nhân viên làm việc tại cơ sở công hoặc tư nhân
 • Người đã từ chức, xin thôi việc (trừ đối tượng được hưởng hợp đồng trợ cấp)
 • Người thất nghiệp đã chấm dứt hợp đồng lao động bằng cách từ chức hoặc kết thúc thông thường dưới 6 tháng trước khi nhập học IFSI.
 • Học nghề
 • Các ứng viên đã bắt đầu hoặc hoàn thành một khóa đào tạo y tế khác
 • Người có chứng chỉ VAE
 • Học sinh bỏ học vào tháng sau khi tham gia khóa đào tạo

Các IFSI tư thục sẽ có mức học phí riêng. Bạn có thể xem học phí trên trang web của của trường mà bạn quan tâm.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Trong vòng 3 năm học, chương trình đào tạo điều dưỡng sẽ được chia làm 6 kỳ, mỗi kỳ kéo dài 20 tuần. Tổng cộng số giờ học là 4.200h, được phân bố như sau: 

 • Đào tạo lý thuyết: 2.100h. Được chia ra thành các lớp nghe giảng (cours magistraux – 750h), lớp thực hành (cours dirigés – 1.050h) và bài tập cá nhân có giáo viên hướng dẫn (travail personnel guidé – 300h)
 • Thực hành tại các phòng khám: 2.100h.

Ngoài ra, tổng số giờ làm việc bồi dưỡng cá nhân mỗi học sinh phải hoàn thành là 900h, tức 300h mỗi năm. Tổng cộng, sinh viên sẽ phải hoàn thành 5.100h trong chương trình học. Sinh viên bắt buộc phải có mặt tại các tiết thực hành và các khóa thực tập. 

Nội dung học theo từng học kỳ:

 • S1 : 231h cours magistraux , 234h cours dirigés ; 60h travail personnel guidé ; 100h charge de travail personnelle
 • S2 : 126h cours magistraux , 183h cours dirigés ; 41h travail personnel guidé ; 150h charge de travail personnelle
 • S3 : 118h cours magistraux , 177h cours dirigés ; 55h travail personnel guidé ; 150h charge de travail personnelle
 • S4 : 109h cours magistraux , 187h cours dirigés ; 54h travail personnel guidé ; 150h charge de travail personnelle
 • S5 : 116 h cours magistraux , 184h cours dirigés ; 50h travail personnel guidé ; 150h charge de travail personnelle
 • S6 : 50h cours magistraux , 85h cours dirigés ; 40h travail personnel guidé ; 200h charge de travail personnelle

Các môn học trong hệ thống giáo dục bậc cao của Pháp được gọi là unités d’enseignement (UE). 59 UE trong ngành Điều dưỡng được chia ra làm 6 mảng lớn sau: 

 • Sinh học và y tế
 • Khoa học xã hội, nhân văn và luật
 • Sciences et techniques infirmières: Nền tảng và phương pháp điều dưỡng
 • Sciences et techniques infirmières: Thực hiện các can thiệp chăm sóc trong điều dưỡng
 • Tích hợp kiến ​​thức và trạng thái điều dưỡng chuyên nghiệp (xử lý tình huống thực tế bằng kiến thức và sự khéo léo)
 • Kỹ năng làm việc 

Thực tập

Sinh viên sẽ phải đi thực tập tổng cộng 60 tuần, tương ứng 2100h trong suốt 3 năm học. Tổng cộng có 6 đợt thực tập, mỗi kỳ đi thực tập 1 lần:

 • 1 đợt thực tập 5 tuần vào học kỳ 1
 • 4 đợt thực tập, mỗi đợt kéo dài 10 tuần vào các học kỳ 2, 3, 4 và 5
 • 1 đợt thực tập 15 tuần, chia thành 2 đợt trong học kỳ 6

Ngoài ra, để lấy được bằng, học sinh sẽ phải học được 10 kỹ năng và hoàn thành chương trình thực tập và nghiên cứu cuối năm học. 

10 kỹ năng bao gồm:

5 kỹ năng cấu thành “đạo đức nghề nghiệp”:

 • Đánh giá tình trạng lâm sàng và thiết lập chẩn đoán trong lĩnh vực điều dưỡng;
 • Thiết kế và chỉ đạo một dự án chăm sóc điều dưỡng
 • Thực hiện các chăm sóc hàng ngày cho một người 
 • Thực hiện chẩn đoán và điều trị;
 • Phát động và thực hiện chăm sóc giáo dục và phòng bệnh;

5 kỹ năng “traverse”, phổ biến đối với một số nghề y tế

 • Giao tiếp và tạo dựng mối quan hệ trong bối cảnh chăm sóc;
 • Phân tích chất lượng chăm sóc và cải tiến thực hành nghề nghiệp;
 • Nghiên cứu và xử lý dữ liệu chuyên nghiệp và khoa học;
 • Tổ chức và điều phối các can thiệp chăm sóc sức khỏe;
 • Thông báo và đào tạo các chuyên gia và những đang được đào tạo;

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO IFSI

Muốn du học Pháp ngành điều dưỡng hay dự tuyển vào IFSI, học sinh quốc tế cần đảm bảo các điều kiện:

 • Tối thiểu 17 tuổi
 • Tốt nghiệp THPT
 • Trình độ tiếng Pháp tối thiểu B2

Với đối tượng muốn đăng ký chương trình đào tạo ban đầu (en formation initiale) như các học sinh lớp 12, sinh viên định hướng lại thì cần nộp hồ sơ trên ParcoursSup theo các mốc thời gian sau:

 • Đăng ký nguyện vọng: 20/1 – 11/3
 • Hoàn thành hồ sơ và xác nhận nguyện vọng: 11/3 – 8/4. Mỗi học sinh được chọn tối đa là 10 nguyện vọng, nhưng mỗi nguyện vọng có thể là một trường tổ hợp gồm nhiều IFSI nhỏ hơn. 
 • Thời gian dự tuyển: 27/5 – 16/7

Hồ sơ phải bao gồm bảng điểm, CV, thư động lực và thư giới thiệu từ hiệu trưởng trường cấp 3. Các tiêu chí ban tuyển sinh của trường hay xem xét bao gồm: kiến thức về ngành, khả năng làm việc theo nhóm, trình độ tiếng Pháp, khả năng tư duy, v.v… 

Với đối tượng muốn đăng ký chương trình đào tạo chuyên nghiệp liên tục (en formation professionnelle continue) gồm các ứng viên có bằng tốt nghiệp Nhà nước về Trợ lý Điều dưỡng hoặc Phụ tá Chăm sóc Trẻ em với thời gian tối thiểu 3 năm đóng góp cho chương trình bảo trợ xã hội thì sẽ phải tham gia kì thi đầu vào của IFSI. Kỳ thi đầu vào bao gồm phỏng vấn và 1 bài thi viết:

 • Phỏng vấn 20 phút (20 điểm) liên quan đến kinh nghiệm nghề nghiệp của ứng viên cùng với hồ sơ ứng tuyển (dự án nghề nghiệp của ứng viên và động lực cũng như khả năng nâng cao kinh nghiệm chuyên môn của ứng viên).
 • Bài thi viết 1 tiếng (20 điểm): 1 phần thi viết hoặc trả lời câu hỏi về kiến thức y tế, xã hội; 1 phần kiểm tra tính toán đơn giản.

Muốn trúng tuyển, ứng viên phải có tổng điểm 2 bài thi ít nhất là 20/40. Trong đó, không có bài thi nào trong hai được dưới 8/20. Hồ sơ thí sinh phải nộp bao gồm thư động lực, bản sao bằng cấp đã có, giấy chứng nhận đào tạo từ nơi làm việc, hồ sơ cá nhân và CV.

HỌC CAO HƠN SAU KHI LẤY BẰNG ĐIỀU DƯỠNG QUỐC GIA

Sau khi lấy bằng Điều dưỡng Quốc gia, sinh viên có thể lựa chọn học lên cao: 

– BAC+4: Sau khi lấy bằng Điều dưỡng Quốc gia, bạn có thể học thêm 1 năm để lấy Bằng chăm sóc trẻ em quốc gia (Diplôme D’Etat en Puériculture), để làm việc tại các trường mầm non, trường học hay bệnh viện nhi. 

– Bằng quản lý y tế: học 2 năm, tương đương với bằng thạc sĩ. 

– Thạc sĩ: học 2 năm. Có những ngành sau mà học sinh có thể học tiếp lên với tấm bằng điều dưỡng:

 • Ngành luật y tế và xã hội
 • Ngành quản lý và liên kết hoạt động xã hội và quốc tế (le master en management, solidarité internationale et action sociale)
 • Ngành quản lý tổ chức xã hội
 • Ngành nghiên cứu và cải tiến trong điều dưỡng (master recherche et innovation dans les soins)
 • Ngành điều dưỡng cấp cao (Infirmier de pratique avancée) 
 • Ngành chất lượng và cải tiến điều dưỡng (Master qualité et parcours de soins)
 • Ngành y tế xã hội, nhánh khoa học xã hội và quản lý: sinh viên sẽ học nhánh này ở năm đầu chương trình thạc sĩ, sau đó có nhiều lựa chọn khác nhau vào năm hai, như về phân tích và quản lý tổ chức y tế, về giáo dục trẻ em, v.v…
 • Ngành đạo đức của y tế xã hội và công nghệ mới (le master éthique de la santé publique et des nouvelles technologies) 
 • Master santé publique: Parcours Méthodes en recherche clinique et épidémiologique
 • Master santé publique: éducation therapeutique et education en sante
 • Y tế xã hội và dinh dưỡng con người 
 • Ngành khoa học giáo dục 

Hồ sơ cần nộp sẽ bao gồm bảng điểm, CV, giấy phép từ nơi làm việc (un engagement financier ou une attestation de prise en charge de l’employeur), và thư động lực. Ngoài ra, một số trường sẽ có những kì thi đầu vào. 

MỘT SỐ TRƯỜNG IFSI CỦA PHÁP 

IFSI Công lập

Những IFSI công lập thường thuộc về những bệnh viện lớn, như: 

 • IFSI de l’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris)
 • IFSI GHEF (Grand Hôpital de l’Est Francilien)
 • IFSI du CH (Centre Hospitalier)
 • IFSI du CHI (Centre Hospitalier Intercommunal)
 • IFSI du CHSF (Centre Hospitalier Sud Francilien)

IFSI Tư thục

 • Ecole de la Croix-Rouge Française
 • IFSanté
 • IFSI Institut Hospitalier Franco-Britannique
 • IFSI Santelys
 • IFSI Ambroise Paré
 • IFSI de la Fondation Leonie Chaptal 

3 TRƯỜNG IFSI TƯ NỔI BẬT CỦA PHÁP

1. Ecole de la Croix-Rouge Française

Tại đây, học phí cho khóa ngành điều dưỡng: 7.200e/năm. Ngoài ra, sinh viên còn được học việc các ngành sau đây trong 1 năm: hộ lý (6.000e/năm), lái xe cứu thương (3.913e) và trợ lý chăm sóc trẻ em (100e). Nếu muốn học tiếp sau khi có bằng điều dưỡng, sinh viên có thể chọn chương trình quản lý y tế tương đương với bằng thạc sĩ, với học phí 2 năm học là 9.650e, hay 10.650e nếu được công ty chi trả.

Trang web: https://irfss-idf.croix-rouge.fr/

Du học Pháp ngành Điều dưỡng tại Croix Rouge Francaise

2. IFSanté – IFSI de l’Université Catholique à Lille

Ngoài đào tạo ngành điều dưỡng ra, học viện có cả đào tạo ngành hộ lý, chăm sóc trẻ em và quản lý y tế. Vào năm học 2021 – 2022, ở đây chỉ có tổng cộng 138 chỗ cho học sinh mới. Học phí dao động 1.146e – 2.201e, tùy vào thu nhập của gia đình học sinh. 

Trang web: https://www.ifsante.fr/

Du học Pháp ngành Điều dưỡng tại IFSanté – IFSI de l’Université Catholique à Lille

3. IFSI Institut Hospitalier Franco-Britannique

Học phí cho khóa điều dưỡng là 8.500e/năm. Ngoài ra, khóa đào tạo hộ lý kéo dài 41 tuần và khóa đào tạo trợ lý chăm sóc trẻ em kéo dài 10 tháng, với học phí mỗi khóa là 5.500e. Sinh viên cũng có thể tự chọn mô đun cho chính mình trong mỗi khóa. 

Trang web của trường: https://www.ifsi-ihfb92.fr/

Du học Pháp ngành Điều dưỡng tại IFSI Institut Hospitalier Franco-Britannique

CƠ HỘI VIỆC LÀM 

Có nhiều cơ hội việc làm sau khi du học Pháp ngành điều dưỡng không? Du học Pháp ngành điều dưỡng sau ra làm gì?

Sau khi có bằng điều dưỡng, sinh viên có thể bắt đầu làm việc. Công việc của điều dưỡng bao gồm: 

 • Chăm sóc bệnh nhân sau khi phẫu thuật tại các bệnh viện hay tại nhà bệnh nhân
 • Tiêm vắc xin và sơ cứu tại các hoạt động từ thiện

Sau vài năm trong ngành, điều dưỡng có thể đảm nhiệm những công việc như sau: 

 • Gây mê hồi sức
 • Trợ lý bác sĩ trong phòng phẫu thuật 
 • Chăm sóc trẻ em

Như vậy, du học Pháp ngành Điều dưỡng cho phép học sinh quốc tế học tập trong môi trường y khoa số 1 thế giới. Chương trình học tổng hợp lý thuyết với thực hành một cách bài bản, tạo điều kiện cho sinh viên cơ hội làm quen và tích lũy kinh nghiệm ngay khi còn đi học. Không chỉ thế, sinh viên còn có nhiều cơ hội học lên cao trong ngành y cũng như nhiều lựa chọn nghề nghiệp sau này. 

Các bài viết liên quan:

—————————————————-
Mọi thông tin liên hệ:
DU HỌC PHÁP EEC – EUROPEAN EDUCATION CAMPUS
☎ Tel : 024 39 96 65 26
🌐 Website: www.eec.edu.vn
↪️ Facebook: @tuvanduhocuytin
🏢 Địa chỉ: Tòa 17T4 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *